Pou de glaç de Buscastell

Maçanet és l'únic pble de la plana de la Selva del qual es té constància de l'existència de pous de glaç. A Buscastell ens trobem davant d'un notable exemplar de l'arquitectura civil del segle XVII que destaca per les seves mides i grau de conservació. Està considerat el pou cobert més gran de tot el país.

Les primeres referències documentades que tenim són de 1650, quan n'era el propietari en Miquel Buscastell. Els murs són de maçoneria de pedra granítica d'uns 80cm de gruix, 8,50x9,20m de diàmetre i té una alçada de 11,20m. Com la major part dels pous de glaç, la seva forma és totalment cilíndrica, cobert per una cúpula on coexisteixen pedra i rajols fets en un forn situat a uns 100m del pou i que va desaparèixer fa uns quaranta anys. Els blocs de gels s'introduïen per la petita porta de la part de dalt, just allà on comença la volta. Des de l'altra obertura, es vigilava el procés d'emmagatzematge.

El gel del pou de Buscastell, a més de a la bassa de la casa, es produïa a la riera de Santa Coloma en basses d'escassa fondària El gel produït per les baixes temperatures hivernals es trinxava picant-lo i es deuria transportar amb carretes tirades per bous o mules fins al pou. A l'interior, on els jornalers treballaven amb un llum d'espelmes, el glaç es tronava a trinxar i s'hi posava una capa de branques i plantes per afavorir la seva conservació fins a l'arribada de l'estiu, l'estació de màxim consum. La major part de la producció de Buscastell era venuda a Girona, però una part anava a Barcelona, des d'on es distribuïa a altres localitats, com Mallorca.

Les obres  de restauració del pou de Buscastell van ser realitzades pel Taller d'Història de Maçanet que va aportar el treball i la meitat del pressupost necessari per la reconstrucció. La resta va ser proporcionada per l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat. La restauració es va estendre des de l'any 1997 fins el 2002. La ceremònia d'inauguració es va fer el 27 d'octubre d'aquell mateix any.

Font: Taller d'Història de Maçanet

Visita virtual del Pou de Glaç de Buscastell

Google Maps