Casal del cavaller (nucli urbà)

A la plaça de l'Església hi trobem el Casal del Cavaller, restaurat fa pocs anys, del qual destaquen els seus finestrals d'estil gòtic.

Aquest era, en realitat, el Casal del Puig, família de cavallers. El 1329 apareix Pelegrí de Puig, el primer documentat. Continua la família fins el 1500 amb Antoni de Puig, que tenia l'escut d'armes a l'altar major de l'església parroquial. Aquest llinatge arribà fins al s.XVIII amb Teresa Ribes i Puig. El 1706, per herència, passà a la família Maig. D'aquests, el 1736 a la família Sala fins al 1942, que passa a la família Font (casa particular habitada).

 

 

Font: Taller d'Història de Maçanet de la Selva