Ca l'Orench (nucli urbà)

Casa situada a la plaça de l'Església amb uns finestrals d'estil gòtic i molt ben conservats . Fou la casa pairal dels Trilla, família de cavallers. El 1329, Simó de Trilla cobrava part dels censos de l'estany dels comptes de Cabrera. Aquest té una làpida a l'interior de l'església parroquial, de l'any 1334, amb inscripció i escut. Família ben relacionada amb els comptes-reis de Barcelona i els comptes d'Empúries. El 1432, Asbert de Trilla havia deixat un benefici de 600 lliures a l'església parroquial.

Aquesta casa és habitada des de fa més de 150 anys per la família Orench, que són els botiguers més antics del poble (casa particular habitada).

Font: Taller d'Història de Maçanet de la Selva

Google Maps