Gestió de l’arbrat viari

Gestió de l’arbrat viari

Considerar els arbres de pobles i ciutats com simples elements ornamentals és banalitzar-los. La percepció generalitzada que l’arbrat i la vegetació urbana només serveixen per embellir el municipi n’ha devaluat la gestió.

  • Cal veure els arbres no només com un element de la jardineria urbana, si no com un recurs disponible per millorar el municipi, ja que aporten una sèrie de beneficis:
  • Reducció de la insolació
  • Millora de la qualitat de l’aire per la fixació de CO2 i reducció de la contaminació
  • Suavització dels pics de temperatura
  • Humanitzen l’espai urbà
  • Milloren la qualitat paisatgística i cohesionen l’espai urbà amb l’entorn.

Gestionar l’arbrat viari mitjançant un Pla de Gestió permet millorar la relació dels arbres amb els diferents elements de la via pública o els particulars que afecten els arbres, reduir progressivament el cost de manteniment, reduir i gestionar millor les incidències i fer un canvi en la gestió de l’estat fitosanitari dels arbres amb estratègies més adients a la nova visió de l’arbre.

 

Poda d'arbrat viari

Hi ha arbres que cal podar perquè el seu creixement i la manca d'espai disponible d'on estan ubicats així ho condicionen, i poden comportar problemes de circulació, proximitat de façanes, pas de vianants, etc. Són podes de neteja o formació per controlar l'estructura i el volum de la capçada.

Les característiques de cada espècie també determinen la poda: Hi ha arbres, com les moreres, que han de ser podades anualment per evitar la seva fructificació, que embruta molt el terra. També cal tenir en compte l'edat i risc de fractura dels arbres, que pot condicionar haver de fer podes per descarregar pes a la capçada.

Quan no existeix cap motiu objectiu per realitzar la poda, és millor no podar. Tampoc es pot considerar un motiu de poda evitar haver de recollir fulles, ja que avançar la poda abans de l'aturada vegetativa dels arbres fa que aquest perdi reserves i vitalitat, i el seu estat general empitjora la temporada següent. Cada tall és una ferida contra la que l'arbre ha de lluitar. 

Quin és el criteri a l'hora de realitzar podes?

  • Hi ha arbres que cal podar perquè el seu creixement i la manca d'espai disponible d'on estan ubicats així ho condicionen, i poden comportar problemes de circulació, proximitat de façanes, pas de vianants, etc. Són podes de neteja o formació per controlar l'estructura i el volum de la capçada.
  • Les característiques de cada espècie també determinen la poda: Hi ha arbres, com les moreres, que han de ser podades anualment per evitar la seva fructificació, que embruta molt el terra.
  • També cal tenir en compte l'edat i risc de fractura dels arbres, que pot condicionar haver de fer podes per descarregar pes a la capçada.

Es revisarà les zones que puguin ser susceptibles de problemes i s'adequarà la poda a les necessitats dels veïns.