Pressupost 2023

El pressupost general de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per a l'any 2023 està dotat en 8.139.128,77€. Des de fa tres anys, es divideix en tres grans àmbits de treball, que milloren l’expressió i interpretació: àrea de gestió, serveis a les persones i gestió del territori.
 
Aquest any el pressupost ha incrementat un 8,28% més que el de l’exercici anterior, a conseqüència de l’augment en els ingressos previstos. L’aposta que ha fet l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per la creació i reforçament del cos de Policia local ha permès tenir un major control en totes aquelles infraccions i urbanístiques i de circulació, acció que ha derivat en un increment en les taxes i multes corresponents a aquells fets.
 
El pressupost es divideix en tres grans àmbits de treball: àrea de gestió interna, serveis a les persones i gestió del territori. Podeu saber-ne més aquí